Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie

Blog

Technik Ochrony Środowiska

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie: monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sporządzania bilansów zanieczyszczeń

Czytaj więcej »
Historia
tadeo

Historia szkoły

Początki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie sięgają 1 września 1996 r., poprzedzały je wcześniej

Czytaj więcej »