Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie

Zapraszamy do naszej szkoły

Elektroniczny system rekrutacji

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Profile:
  • humanistyczno – językowy
  • politechniczno – biznesowy

Technik informatyk

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem

Technik agrobiznesu

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób zainteresowanych produkcją rolną (roślinną i zwierzęcą), przetwórstwem żywności oraz handlem produktami rolnymi i spożywczymi

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej

Technik rachunkowości

Dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej i pokrewnych

Kwalifikacje w zawodzie

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
Dowiedz się więcej

Technik weterynarii

Dla osób, które kochają zwierzęta i przyrodę oraz chcą je chronić.

Kwalifikacje w zawodzie

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Dowiedz się więcej

Technik ochrony środowiska

Dla osób, które chcą walczyć z globalnym ociepleniem, racjonalnie gospodarować odpadami czy też odnawialnymi źródłami energii

Kwalifkacje w zawodzie

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
Dwiedz się więcej

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych