Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

niepodlegla logo czyzew 2018

Technik agrobiznesu:

nazwisko i imię klasa
Stańczuk Bartłomiej 2tia
Skupiewski Adrian 2tiaż
Tymiński Radosław Sylwester 2tiaż
Suchodolski Rafał 2tia
Pawłowski Jakub 2tia
Zawistowski Łukasz 2tiaż
Zawistowski Marcin 2tiaż
Aliński Łukasz 1taż

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

Nazwisko i imię klasa
Tenderenda Marta 1taż
Zawistowska Wiktoria 2tż
Gajewska Amelia 1taż
Gajewska Laura 1taż
Sienicki Kamil 3tiż
Kulesza Aleksandra 2tiaż
Sierota Karolina 3tiż
Alińska Karolina 2tż
Godlewski Jakub 1taż
Kosińska Patrycja 1taż
Wiśniewska Dominika 2tiaż
Kaczyńska Aleksandra 2tż
Sierota Magda 3tiż
Tułowiecka Wiktoria 2tiaż
Malinowska Martyna 2tż
Cymerman Ewelina 2tż
Mioduszewski Mateusz 2tiaż
Winecka Katarzyna 2tiaż
Helcberger Bartłomiej 2tiaż
Staniszewska Kinga 1taż
Dąbrowska Zuzanna 2tż

Technik informatyk:

Nazwisko i imię klasa
Kulesza Bartłomiej 2tia
Korsak Miłosz 3tiż
Wróblewski Łukasz 2tia
Dąbrowski Daniel 3tiż
Nienałtowski Damian 2tiaż
Olszewski Szymon 3tiż
Fabisiak Piotr 3tiż
19 czerwca odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25 lat działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, jedynej szkoły ponadpodstawowej działającej w Gminie Czyżew.
Szkoła powstała dzięki staraniom ówczesnego wójta Czyżew – Osada, p. Jacka Boguckiego, który dostrzegał potrzebę stworzenia szkoły, zapewniającej dalszą edukację młodzieży po szkole podstawowej. Pierwszym dyrektorem szkoły, której nazwa brzmiała wówczas Zespół Szkół Zawodowych w Czyżewie, z dniem 01 września 1996 r. została p. Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa. W pierwszym roku zajęcia odbywały się w pomieszczeniach szkoły podstawowej w Czyżewie, ale już nowy rok szkolny rozpoczął się w nowo wybudowanym budynku przy ul. Niepodległości 3 w Czyżewie. W ciągu 25 lat mury szkoły opuściło już 2893 absolwentów, którzy radzą sobie dobrze w dorosłym życiu. Wielu z nich pracuje i zajmuje wysokie stanowiska w administracji rządowej i samorządowej, prowadzi z sukcesem własne firmy – wszystko za sprawą bogatej oferty edukacyjnej ZSOiZ w Czyżewie i wysokiego poziomu kształcenia w szkole. Wielu z nich ukończyło wysokiej rangi uczelnie państwowe z wyróżnieniem.
W ciągu 25 lat swojego funkcjonowania ZSOiZ w Czyżewie oferował bardzo różnorodne kierunki kształcenia. I tak w ciągu tych lat działały:
• Liceum Zawodowe
• Liceum Ekonomiczne
• Technikum Ekonomiczne
• Liceum Ogólnokształcące
• Liceum Profilowane
• Zasadnicza szkoła zawodowa
Szkoła oferowała możliwość kształcenia w wielu zawodach, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Oferta edukacyjna obejmowała również kształcenie dorosłych w różnych typach szkół: technikum uzupełniającym, liceum ogólnokształcącym, policealnym studium czy kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Czyżewska szkoła wyróżniała się spośród szkół Powiatu Wysokomazowieckiego doskonała bazą: w 2007 roku otwarto halę sportową, obok której znajduje się boisko „Orlik” wraz z bieżnią. Pracownie szkolne były stale doposażane, umiejętnie pozyskiwane środki pozwoliły na stworzenie warunków do nowoczesnej nauki, zgodnie z wyzwaniami XXI wieku.
Dzięki tak wyposażonej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze młodzież z czyżewskiej szkoły średniej odnosiła liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach, zajmując czołowe lokaty w kraju.
Przez minionych 25 lat Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie zapisał się również w historii Gminy Czyżew. Stał się ważnym centrum edukacyjnym i kulturotwórczym, jest animatorem wielu działań angażujących młodzież nie tylko z naszej gminy, ale również z ościennych, promując gminę Czyżew poza jej granicami.
Z okazji tak pięknego jubileuszu, jakim jest 25-lecie szkoły, dyrekcji i wszystkim pracownikom składamy życzenia dalszej długoletniej działalności i osiągania licznych sukcesów, a młodzież zapraszamy do podjęcia nauki w szkole z piękną i bogatą tradycją oraz wysokimi osiągnięciami.

folder str1

Grecja wrzesien 2021

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie pt. „Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie w nowoczesnej Europie” numer 2019-1-PL01-KA102-062415, realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W projekcie mogą wziąć udział osoby będące uczniami Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu oraz technik informatyk. Uczestnicy zostaną wybrani do udziału w projekcie w drodze procedury rekrutacyjnej.

Projekt skierowany jest w sumie do 64 uczniów, a niniejsza procedura rekrutacyjna przewiduje wyłonienie 36 uczniów na drugi wyjazd mobilnościowy na 2-tygodniowe praktyki zagraniczne do Grecji, wraz z opiekunami, w terminie:

20 września - 1 października 2021 r. (+2 dni podróży) dla uczniów Technikum w Czyżewie w zawodach:

 • technik informatyk
 • technik agrobiznesu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Osoby chętne proszone są o składanie formularzy (odrębnie dla każdego zawodu) w sekretariacie szkoły bądź u Koordynatora projektu – p. Tadeusza Wojno. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej bądź można je otrzymać w sekretariacie. Formularze, podpisane przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich, należy składać w dniach:

24 maja – 4 czerwca 2021 r.

Kandydatom życzymy powodzenia!

 

ZSOiZ w Czyżewie organizuje turniej gier sieciowych - Network Team Games w ramach zajęć projektowych E-SPORT.

ZACZYNAMY W ŚRODĘ 28-04-2021 od 15:00, SALA 22

CSGO 2 CSGO 1

O tytuł najlepszych mogą rywalizować 5-cio osobowe zespoły graczy z klas 7 i 8 Szkół Podstawowych oraz Nasi uczniowie z ZSOiZ w Czyżewie. Można przynieść swoją myszkę i klawiaturę oraz słuchawki.

Nagrody dla zwycięzców:

 • 1 miejsce - 500 zł
 • 2 miejsce 300 zł
 • 3 miejsce 100 zł
 • oraz 9 nagród dodatkowych po 50 zł

Ale gry komputerowe to nie tylko dobra rozrywka. Podczas turnieju będzie można zapoznać się z nowoczesnym sprzętem informatycznym, (technik informatyk), rolniczym (technik agrobiznesu) oraz gastronomicznym (technik żywienia i usług gastronomicznych).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020, Działanie RPO.03.03.Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Wartość projektu: 971 237,51 zł

Kwota dofinansowania: 918 937,51 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnych pracodawców.

W ramach projektu w okresie IX – XII 2020 udzielone zostało wsparcie dla uczniów  Technikum w ZSOiZ w Czyżewie w zawodzie Technik informatyk, Technik żywienia i usług gastronomicznych i Technik agrobiznesu m.in. w ramach niniejszych zadań:

Kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające zdobywanie dodatkowych uprawnień:

 • Kurs kierowca operator wózków widłowych z uprawnieniami wymiany butli gazowych dla 10 uczniów - 77 godz (30 godz praktycznych + 47 godz teorii) na wartość projektową 12.000 zł
 • Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym – dla 10 uczniów 67 godz (30 godz praktycznych + 37 godz teorii) na wartość zaplanowaną w projekcie 8.000 zł
 • Kurs prawo jazdy kategorii B dla 15 uczniów w wymiarze 30 godz praktycznych + 30 godz teoretycznych na kwotę 25.500 zł
 • Kurs prawo jazdy B+E dla 15 uczniów – koszt kursu i egzaminu na łączną sumę 21.000 zł 

wszystkie Kursy prowadzone przez firmę LIDER Wysokie Mazowieckie

W ramach realizacji zadań  projektowych w I 2021 dla 10 uczniów  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przeprowadzony został Kurs baristyczny stopnia podstawowego koszt szkolenia 6.000 zł – prowadzenie Studio Kulinarne GastroArt  Rybacka Renata z siedzibą w Łaskarzewie.

W najbliższym czasie zaplanowani przeprowadzenie dodatkowych  kursów w zawodzie technik agrobiznesu:

 • obsługa kombajnów zbożowych i sieczkarni samojezdnych dla 15 uczniów  - obejmujący 36 godzin na kwotę 8.250 zł
 • Kurs inseminacyjny dla 16 uczniów -19 godzin teorii, 28 godz praktyki, 3 godz – egzamin na łączną kwotę 24.000 zł
 • Kurs  z zakresu stosowania  środków ochrony roślin dla 10 uczniów – 21 godz koszt szkolenia 2.500 zł

W latach 2020 – 2022 w naszej szkole realizujemy projekt skierowany do uczniów technikum w trzech zawodach. Cieszymy się z nowych możliwości, które pojawią się wraz z nowym sprzętem. Już na początku kwietnia do szkoły zostaną dostarczone wysokiej jakości urządzenia i pomoce do realizacji zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Technik informatyk zostanie doposażony na kwotę 230 735,00 zł, a w tym m.in. w:

 • tablety graficzne
 • laptopy
 • roboty edukacyjne do programowania
 • studio fotograficzne
 • wyposażenie pracowni informatycznej (22)

Technik agrobiznesu zostanie doposażony na kwotę 251 740,70 zł, a w tym m.in. w:

 • ciągnik rolniczy
 • pług obrotowy skibowy
 • agregat uprawowy
 • siewnik zbożowy
 • przyczepa rolnicza jednoosiowa
 • model krowy
 • kopaczka do ziemniaków
 • opryskiwacz zawieszany
 • sadzarka do ziemniaków
 • pielniko- obsypnik
 • brona polowa+ zębata
 • rozsiewacz nawozów nawozu wapna taśmowy
 • włóka łąkowa

Technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie doposażony na kwotę 150 557,85 zł, a w tym m.in. w:

 • stół cateringowy
 • ławka cateringowa
 • pakowarka próżniowa
 • profesjonalna lada barowa
 • kostkarka do lodu
 • ekspres do kawy
 • zestaw do Fondue
 • mikser planetarny
 • zmywarka do naczyń
 • witryna chłodnicza przeszkolona

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.