Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
technik żywienia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań:

  • sporządzania potraw i napojów
  • przechowywania żywności
  • sporządzania i ekspediowania potraw i napojów
  • organizowania żywienia i usług gastronomicznych
  • planowania i oceniania żywienia
  • organizowania produkcji gastronomicznej
  • planowania i wykonywania usług gastronomicznych