Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie

Liceum Ogólnokształcące

Profil dziennikarsko-internetowy

Jeśli masz duszę humanisty, jesteś wrażliwy i ciekawy świata, masz wnikliwość dziennikarza, interesujesz się światem mediów, marzysz o pracy w telewizji lub w radiu? Ten kierunek jest dla Ciebie!
Proponowany profil otwiera możliwość studiowania na kierunkach humanistycznych, np.: dziennikarstwo, filologia polska, filologia angielska,  europeistyka, kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, bibliotekarstwo, doradztwo filozoficzne i coaching.
Proponujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: 
język polski, język angielski, geografia.

Profil mundurowy

Jeśli wiążesz przyszłość ze służbami mundurowymi – wybierz ten kierunek! Poznasz specyfikę takich struktur jak: Straż Graniczna, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei.
Proponujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym:
język polski, język angielski, geografia.

Profil opiekuńczo-pedagogiczny

Jesteś wrażliwym humanistą, swoją przyszłość wiążesz z pracą z dziećmi i młodzieżą  czy osobami starszymi – wybierz ten właśnie profil!

Proponowany profil otwiera możliwość:

  • studiowania na kierunkach humanistycznych i pedagogicznych, np. : pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, psychologia, resocjalizacja, filologia polska, filologia angielska
  • podjęcia nauki w szkołach policealnych, np.  pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej itp.Są to zawody przyszłościowe i poszukiwane w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Proponujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia

Profil humanistyczny

Kochasz książki, pasjonujesz się historią, literaturą, kinem i teatrem? Czekamy na Ciebie!

Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów humanistycznych. Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na kierunki studiów: filologia: polska, angielska i inne (np. sinologia), historia, prawo, dziennikarstwo, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo, kryminologia.

Proponujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia

Profil politechniczny

Jeżeli chcesz studiować na kierunkach ścisłych, takich jak, np. : informatyka, robotyka, ekonomia, mechatronika, matematyka, fizyka, telekomunikacja czy architektura – ten profil jest dla Ciebie! Absolwenci kończący klasę politechniczną będą mogli ubiegać się o podjęcie dalszej edukacji na uniwersytetach, politechnikach czy uczelniach technicznych.

Proponujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym: Język angielski, matematyka, fizyka