Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie

Liceum Ogólnokształcące

Profil humanistyczno – językowy

Profil politechniczno – biznesowy

Profil medyczno – kosmetyczny

Profil biologiczno – chemiczny

Profil sportowo – e-sportowy