Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia gospodarstwa rolnego i podejmowania działalności rolniczej jako właściciel gospodarstwa rolnego,
 • korzystania ze wsparcia w ramach programów Unii Europejskiej,
 • uzyskiwania preferencyjnych kredytów na prowadzenie działalności rolniczej,
 • pracy w:
  • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • urzędach terenowych,
  • urzędach gminy,
  • biurach rachunkowych,
  • przedsiębiorstwach związanych z produkcję i handlem,
  • oraz wielu innych.