Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
technik turystyki

Technik turystyki na obszarach wiejskich

Absolwent naszej szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich będzie przygotowany do wykonywania m.in. zadań:

 • przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
 • realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
 • organizowania prac w gospodarstwie rolnym,
 • organizowania działalności agroturystycznej,
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Animacja czasu wolnego

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności animacja czasu wolnego uczeń powinien być przygotowany do:

 1. promocji aktywnego wypoczynku,
 2. organizacji czasu wolnego.

Koordynowanie opieki nad turystami

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności koordynowanie opieki nad turystami uczeń powinien być przygotowany do:

 1. prezentacji oferty turystycznej danego kraju lub regionu,
 2. monitorowania przebiegu imprezy,
 3. sprawowania opieki nad turystami podczas realizacji imprezy lub usługi turystycznej.

Organizacja spotkań biznesowych i konferencji

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności organizacja spotkań biznesowych i konferencji uczeń powinien być przygotowany do:

 1. organizacji spotkania biznesowego i konferencji,
 2. przygotowania umowy na wykonanie usługi dotyczącej organizacji spotkań biznesowych lub konferencji.

Pilotaż wycieczek

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności pilotaż wycieczek uczeń powinien być przygotowany do:

 1. realizacji zadań pilota podczas wycieczki różnymi środkami transportu,
 2. przygotowania i prowadzenia dokumentacji niezbędnej w pracy pilota.

Przewodnictwo turystyczne

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przewodnictwo turystyczne uczeń powinien być przygotowany do:

 1. stosowania map, planów miast, przewodników, informatorów,
 2. udzielania informacji o historii, zasobach i walorach turystycznych kraju, regionu, miejscowości, obszaru i obiektu turystycznego,
 3. stosowania zasad bezpieczeństwa podczas realizacji usługi turystycznej.

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:

 1. stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 2. prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego,
 3. przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie kategorii T uczeń powinien być przygotowany do:

 1. stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii T,
 2. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą lub przyczepami,
 3. przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T.

Udzielanie informacji turystycznej

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności udzielanie informacji turystycznej uczeń powinien być przygotowany do:

 1. tworzenia bazy danych do opracowania oferty turystycznej,
 2. przygotowania oferty turystycznej,
 3. udzielania informacji o zakresie świadczonych usług turystycznych.