Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska

Absolwent naszej szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania m.in. następujących zadań:

  • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb,
  • oceny stanu powietrza, wód i gleb,
  • planowania i prowadzenia gospodarki odpadami,
  • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

kwalifikacje zawodowe:

  • CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska