Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
sprzedawca

Sprzedawca dla młodzieży

Kwalifikacja: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Nauka trwa 3 lata

Szkoła przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Handel elektroniczny (e-commerce)

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności handel elektroniczny (e-commerce) uczeń powinien być przygotowany do:
1) prowadzenia sprzedaży internetowej towarów;
2) promowania towarów sprzedawanych przez internet;
3) realizowania zamówień klienta składanych przez internet;
4) dokumentowania transakcji kupna i sprzedaży zawieranej przez internet.

Handel hurtowy

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności handel hurtowy uczeń powinien być przygotowany do:
1) dokonywania zakupu dużych jednorodnych partii produktów;
2) obsługi środków technicznych wykorzystywanych w hurtowni;
3) posługiwania się dokumentacją i programami użytkowymi oraz bazami danych w hurtowni.

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

gotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.