Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
przetwórca mięsa

Przetwórca mięsa dla młodzieży

Szkoła Branżowa I Stopnia

Sokołów

Kwalifikacja: SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.
nauka trwa 3 lata
Szkoła przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa,
  • magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji,
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa,
  • wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  • magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Zajęcia praktyczne mogą odbywać się w szkolnej pracowni technologicznej oraz u pracodawców
w zakładach przetwórstwa mięsnego.