Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych dla młodzieży

Szkoła Branżowa I Stopnia

Auto_Bogucki

Kwalifikacja: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Nauka trwa 3 lata

Szkoła przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.