Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • nauka w szkole trwa 4 lata
  • 3 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
  • po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego

Kto może się zapisać do Liceum dla dorosłych?

Do naszego Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i chcą dalej się rozwijać, zdobywać wiedzę. Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub ośmioletniej szkoły podstawowej i skończyłeś 18 lat, możesz zacząć naukę w naszym liceum – bez egzaminów wstępnych!

Czego się nauczysz w Liceum dla dorosłych?

W naszym liceum prowadzimy zajęcia zgodnie z podstawami programowymi MEN. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z takich przedmiotów jak język polski, matematyka, fizyka, geografia, biologia czy historia, ale też z informatyki czy podstaw przedsiębiorczości. Nauczysz się również języka obcego. 

Co po LO?

Kończąc naukę będziesz mógł przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości, a jeśli będziesz chciał kontynuować z nami edukacyjną przygodę i zdobyć konkretne umiejętności, czeka na Ciebie ponad 30 kierunków pożądanych na rynku pracy.