Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
cukiernik

Cukiernik dla młodzieży

Kwalifikacja: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Nauka trwa 3 lata

Szkoła przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • stosowanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • wykonywanie dekoracji wyrobów cukierniczych.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.