Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
technik technologii żywności dla dorosłych

Technik technologii żywności dla dorosłych

technik technologii żywności dla dorosłych

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

w zawodzie wyodrębniono:

Kwalifikację:  SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.

                       SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

 nauka trwa 1,5 roku w każdej kwalifikacji.

Do zadań zawodowych należy: 

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.

  • rozbiór i wykrawanie mięsa,
  • produkcja wędzonek, wędlin, wyrobów wędliniarskich, tłuszczów topionych,
  • przechowywanie surowców,
  • konserwowanie mięsa (solenie, peklowanie, wędzenie, chłodzenie, zamrażanie)
  • napełnianie konserw,
  • zagospodarowywanie ubocznych produktów uboju (gruczoły, sierść, krew, jelita).

 

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Do zadań zawodowych należy: 

  • stosowanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • wykonywanie dekoracji wyrobów cukierniczych.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, które jest podstawą przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

Otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

(po zdaniu egzaminu potwierdzającego każdą kwalifikację).

 

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.