Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
stolarz

Stolarz dla młodzieży

Kwalifikacja: DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych.

Nauka trwa 3 lata

Szkoła przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
  • wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
  • wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.