Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
piekarz

Piekarz dla młodzieży

Kwalifikacja: SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

Nauka trwa 3 lata

Szkoła przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • magazynowanie surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych,
  • przygotowanie surowców i sporządzanie półproduktów piekarskich,
  • dzielenie ciasta i kształtowanie kęsów na wyroby piekarskie,
  • przeprowadzanie rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa,
  • przygotowanie gotowych wyrobów do sprzedaży.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.