Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie
mechanik pojazdów i maszyn rolniczych

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych dla młodzieży

Szkoła Branżowa I Stopnia

Primator

Kwalifikacja: ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

Nauka trwa 3 lata

Szkoła przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
  • obsługiwanie pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  • wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.