Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

niepodlegla logo czyzew 2018

Zapraszamy uczniów do ZSOiZ w Czyżewie w nowym roku szkolnym!
Czyżew uczy więcej!
thumb left
ErasmusPlus
 
logo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie „Przebojem na rynek pracy!” numer 2018-1-PL01-KA102-049405, realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

fundusze eu wiedza edukcja
 
eu rozwoj

Przedmiotem umowy jest usługa orgniazacji wyjazdów służbowych w ramach mobilności zagranicznych dla 18 osób, w ramach nr 2017-1-PL-1-KA101-037842, pt. ,,Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zestaw logotypow kolorowych EFS

 1. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF
 2. Termin realizacji: 01.11.2017 – 30.06.2019
 3. Miejsce realizacji: Województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki, Gmina Czyżew – miasto
 4. Streszczenie: Projekt ma na celu wsparcie kształcenia zawodowego uczniów i nauczycieli Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. W ramach projektu przewidziano działania skierowane do 28 nauczycieli technikum i 237 uczniów kształcących się w nim w zawodach: technik agrobiznesu, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Wsparcie uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym technikum. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego oraz zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów nauczycieli tj.:
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze niwelujące dysproporcje edukacyjne miedzy uczniami oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów wykazujących trudności w nauce,
  • zajęcia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów,
  • poradnictwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów technikum,
  • staże zawodowe dla uczniów oraz dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z TIK oraz wykorzystywania metod eksperymentu naukowego i edukacji,
  • studia podyplomowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie pozwalające prowadzenie kształcenia na konkurencyjnym poziomie, co przyczyni się do zwiększenia szans uczniów na rynku pracy i wzmocni korelację miedzy technikum a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

ErasmusPlus

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie "ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+

W projekcie mogą wziąć udział osoby będące uczniami Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu oraz technik informatyk. Uczestnicy zostaną wybrani w drodze konkursu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby będące uczniami Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu oraz technik informatyk. Uczestnicy zostaną wybrani w drodze konkursu.

Projekt skierowany jest do 21 uczniów i przewiduje wyjazdy na 4 - tygodniowe praktyki zagraniczne wraz z opiekunem.

Organizujemy wyjazdy uczniów na staże zawodowe
do Włoch do miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto:

w terminie 05 lutego 2017 – 05 marca 2017 roku - uczniowie klasy technikum w zawodach: technik żywienia, technik informatyk i technik agrobiznesu (łącznie 21 osób)

Preferowane są osoby z klasy III

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pani Małgorzaty Jaźwińskiej lub p. Ludwika Zaremby
Listy uczestników zakwalifikowanych i listy rezerwowe będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

Pobierz Formularz aplikacyjny do projektu
Pobierz Regulamin rekrutacji do projektu

Dodatkowe dokumenty:

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.