Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

niepodlegla logo czyzew 2018

 fundusze eu

W okresie wakacyjnym nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie wzięli udział w zagranicznych szkoleniach w Wielkiej Brytanii w ramach projektu: „Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie”.

Nauczyciele podzieleni zostali na podgrupy odpowiadające tematyce szkoleń:

  • szkolenie językowe dla nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych – 8 osób,
  • szkolenie językowe dla nauczycieli anglistów – 3 osoby,
  • szkolenie z zakresu wykorzystania nowatorskich narzędzi ICT – 9 osób,
  • szkolenie z zakresu nowoczesnego zarządzania placówką – 1 osoba.

Szkolenia językowe trwały 10 dni i odbywały się w terminie: 26.06.2018 – 05.07.2018. W ramach szkolenia językowego nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych udoskonalili swoją wiedzę związaną z językiem angielskim wykorzystywanym w pracy dydaktycznej oraz metodami jego użycia w nauczaniu ogólnym i zawodowym. Uczestnicy rozwinęli także swoje umiejętności związane z wyszukiwaniem, przygotowywaniem oraz wykorzystywaniem anglojęzycznych źródeł i pomocy dydaktycznych w nauczaniu. Nauczyciele specjalizujący się w nauczaniu języka angielskiego rozwinęli swoją wiedzę związaną z metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning). Udoskonalili swoje umiejętności posługiwania się tą metodą i porównali jej zalety w stosunku do innych metod nauczania. Mieli także szansę na sprawdzenie jej użycia podczas zajęć praktycznych kiedy to opracowywali przykładowe zajęcia lekcyjne przy schematem CLIL. Uczestnicy poznali także narzędzia internetowe służące do przygotowywania pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne.

Szkolenia z zakresu ICT oraz zarządzania placówką trwały 5 dni i miały miejsce w terminie 09.07.2018 – 13.07.2018. Podczas szkolenia komputerowego nauczyciele zdobywali wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej. Poznali różnego rodzaju oprogramowanie oraz narzędzia internetowe wspomagające proces nauczania. Nauczyli się tworzyć m.in. interaktywne prezentacje multimedialne oraz wykorzystywać narzędzia cyfrowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Szkolenie z zakresu zarządzania dotyczyło poszerzenia wachlarza metod i narzędzi nowoczesnego zarządzania placówką edukacyjną i zasobami ludzkimi. Jego efektem było nabycie przez uczestnika umiejętności identyfikowania, zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, ryzykowanymi i specyficznymi w placówce edukacyjnej; a także zdobycie umiejętności zarządzania placówką i planowania działań edukacyjnych w ujęciu międzynarodowym.

Podane powyżej daty szkoleń nie obejmują dni podróży. W czasie wolnym od szkoleń uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kulturą Wielkiej Brytanii, posmakować tamtejszej kuchni oraz zwiedzić flagowe miejsca Londynu. Projekt został zrealizowany we współpracy z partnerem brytyjskim – Sameg Innovations Ltd. Szkolenia zostały zakończone wręczeniem certyfikatów uczestnictwa a partnerzy projektu przygotowali dla uczestników dokumenty Europass Mobilność – w dwóch językach: polskim oraz angielskim – świadczące o nabytych podczas zajęć umiejętnościach.

Udział nauczycieli ZSOiZ w Czyżewie w szkoleniach zagranicznych przyczynił się do rozwoju dydaktycznego placówki a kadra zyskała nowe narzędzia pracy. Uczestnicy projektu są także bardziej świadomi potrzeb wdrażania innowacyjnych metod nauczania w kształcenie młodzieży, tak by jak najlepiej dostosować je do potrzeb młodych osób, z wykorzystaniem możliwości jakie oferuje doba różnorodności kulturowej i digitalizacji.

Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.