3Tia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-2/3 #jn2 38
j.rosyjski-3/3 #jn3 15
PSSO-1/2 KA 22
Prac. pr.r-2/2 LZ 19
WiA-1/2 TW 39
Technika rol-2/2 LZ 19
PBD-1/2 TW 39
Przetw. zywn-2/2 AP 15
PAI-1/2 TW 39
Prac. pr.r-2/2 LZ 23
2 8:55- 9:40 WiA-1/2 TW 39
Produkcja zw-2/2 LZ 23
PSSO-1/2 KA 22
Prac. pr.r-2/2 LZ 19
Dział. gosp-1/2 PA 23
Prac przetw.-2/2 AP 33
PBD-1/2 TW 39
Przetw. zywn-2/2 AP 15
u_hist.i sp. 26
3 9:50-10:35 wf-1/2 SK Sg1
Rachunkowość-2/2 RF 23
religia KL 35 j.polski AP 33 wf-1/2 SK Sg2
wf-2/2 ID Sg1
wf-1/2 SK Sg2
wf-2/2 ID Sg1
4 10:45-11:30 PAI-1/2 TW 39
Rachunkowość-2/2 RF 23
religia KL 35 j.angielski-1/2 ST 38
j.angielski-2/2 JL 27
matematyka DA 28 SBD-1/2 TW 39
wf-2/2 ID Sg1
5 11:45-12:30 PAI-1/2 TW 39
prac. ekon.b-2/2 PA 23
j.polski AP 33 j.angielski-1/2 ST 38
j.angielski-2/2 JL 27
godz.wych TW 39 WiA-1/2 TW 39
Produkcja ro-2/2 LZ 19
6 12:40-13:25 PLSK-1/2 TW 39
prac. ekon.b-2/2 PA 23
j.polski AP 33 r_biologia-1/3 #3TB 19
r_geografia-2/3 #3TG 26
r_fizyka-3/3 JR 31
j.angielski-1/2 ST 38
Prac przetw.-2/2 AP 15
PBD-1/2 TW 39
j.angielski-2/2 JL 27
7 13:35-14:20 SBD-1/2 TW 39
prac. ekon.b-2/2 PA 23
  r_biologia-1/3 #3TB 19
r_geografia-2/3 #3TG 26
r_fizyka-3/3 JR 31
r_matematyka-1/3 #3TM 28
r_informat.-2/3 TW 39
r_wos-3/3 #3TW 26
matematyka DA 28
8 14:30-15:15 j.niemiecki-1/3 #jn1 38   S.Kom-1/2 TW 39
Rachunkowość-2/2 RF 23
r_matematyka-1/3 #3TM 28
r_informat.-2/3 TW 39
r_wos-3/3 #3TW 26
 
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum