Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

W sobotę 25 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. celebrowanej w kościele parafialnym w Czyżewie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji absolwentów, nauczycieli i pracowników ZSOiZ w Czyżewie.

Odprawiał ją ks. prałat Kazimierz Chaberek, ks. dziekan dekanatu czyżewskiego - Eugeniusz Sochacki, ks. proboszcz parafii w Zuzeli- Jerzy Krysztopa oraz nasz absolwent neoprezbiter ks. Wojciech Uściński. Podczas homilii ks. Kazimierz Chaberek wspominał początki szkoły - jako ówczesny proboszcz parafii. Mówił również o ogromnym znaczeniu nauczania Kardynała Wyszyńskiego w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Po mszy wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do budynku szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz, instytucji wspierających szkołę, dawni i obecni nauczyciele, pracownicy, nasi absolwenci oraz uczniowie. Podczas zwiedzania wszyscy podziwiali wystawę fotograficzną, ukazującą wydarzenia z historii szkoły Przygotował ją we współpracy z uczniami pan Dariusz Zdrojewski i pan Tadeusza Wojno.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Alicja Bańkowska, mówiąc o tym jak ważnym wydarzeniem w jej życiu osobistym i zawodowym jest 20-lecie istnienia szkoły. Zwróciła uwagę na to, że jubileusz to okazja do refleksji i wspomnień. Pani dyrektor powitała przybyłych gości i poprosiła o zabranie głosu. Jako pierwszy wypowiedział się o początkach istnienia szkoły inicjator jej powstania pan Jacek Bogucki- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie głos zabrał pan Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na kulturotwórczą i społeczną rolę szkoły w środowisku lokalnym. Witold Gronostajski - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku - w trakcie swojej wypowiedzi mówił o wspieraniu działalności szkoły i roli dziedzictwa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w jej rozwoju. Wraz z p. Danutą Radwańską reprezentowali Podlaskie Kuratorium Oświaty.

Potem Starosta Wysokomazowiecki - pan Bogdan Zieliński poruszył kwestię wspierania szkoły przez władze Powiatu, które zawsze wychodzą naprzeciw potrzebom szkoły, czego potwierdzeniem są nakłady ponoszone przez organ prowadzący na jej modernizację, jak choćby budowa hali sportowej, boiska "Orlik", parkingu czy wymiana stolarki okiennej.

Swoje refleksje na temat powstania i historii szkoły przedstawiła pani Anna Bogucka -Burmistrz Czyżewa. Jako założycielka szkoły i jej pierwszy dyrektor całym sercem angażowała się w organizację i rozwój tej palcówki. Wyraziła radość i zadowolenie z tego, że młodzież ma w niej wspaniałe warunki do nauki, rozwoju zainteresowań i uprawiania sportu.

Następnie głos zabrała pani Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie. Akcentowała swój udział i radość z organizowania Konkursu Historycznego "Epoka Prymasa Tysiąclecia", we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz uczelniami wyższymi.

W uroczystości brali też udział dyrektorzy i właściciele firm z terenu gminy Czyżew, którzy wspierają działalność szkoły. Byli to m. in. : J. Netter - właściciel firmy Zakłady Mięsne Czyżew, Anna Bogucka - dyrektor oddziału PKO BP Czyżew, K. Grzywna - Prezes Zarządu BS w Czyżewie, p. W. Żanowski - dyrektor firmy "CLOVIN". Obecni byli też dyrektorzy szkół i jednostek gminnych i powiatowych oraz okolicznych gimnazjów.

Następnie prowadzący uroczystość pan Adam Świderski zaprosił do obejrzenia filmu i wysłuchania historii szkoły, którą odczytała pani Dorota Gierałtowska. Zebrani przypomnieli sobie jakie były początki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. Sięgały one 1 września 1996 r., kiedy to ówczesny Wójt Gminy Czyżew Osada - p. Jacek Bogucki dostrzegał potrzebę funkcjonowania w środowisku wiejskim szkoły średniej, która dawałaby szansę nauki młodzieży z Czyżewa i z terenu gminy. Tworzenie szkoły ponadpodstawowej noszącej nazwę Zespół Szkół Zawodowych w Czyżewie Kuratorium Oświaty powierzyło wtedy p. Annie Boguckiej. Pod jej kierownictwem szkoła zyskiwała renomę, przybywało uczniów i typów szkół. 29 października 2001 roku w ZSOiZ Czyżewie nadany został uroczyście sztandar. Kolejnym ważnym wydarzeniem było otwarcie hali, które miało miejsce 16 stycznia 2007 r. Funkcję dyrektora szkoły pełniła wtedy pani Alicja Bańkowska i sprawuje ją do dnia dzisiejszego, dbając o rozwój szkoły. Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było otwarcie kompleksu boisk "Orlik", 10 grudnia 2009 r. współfinansowanego przez budżet Powiatu Wysokomazowieckiego. Szkoła przystępowała również do realizacji różnych projektów finansowanych z funduszy unijnych. Umożliwiały one poszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzbogacały wyposażenie szkoły.

W ciągu 20 lat szkoła przeszła wiele przeobrażeń: zmieniały się kierunki kształcenia zawodowego, stosownie do zainteresowania środowiska i potrzeb rynku pracy. W ciągu 20 lat pracowało w szkole 106 nauczycieli oraz 17 pracowników administracji i obsługi. Mury naszej szkoły opuściło już 2 246 absolwentów, których spotkać można w różnych miejscach Europy. W roku szkolnym 2015/2016 kształciło się w niej 422 uczniów i słuchaczy w szkołach dla młodzieży i dorosłych. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli i 8 pracowników administracji i obsługi.

Aby szkoła mogła istnieć, funkcjonować potrzebna jest praca wielu ludzi, dla których bliskie są potrzeby środowiska lokalnego. Wszystkim przyjaciołom szkoły podziękowała w czasie swojego wystąpienia pani dyrektor Alicja Bańkowska. Wręczyła również listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom, którzy najdłużej pracują w szkole, tworząc jej tradycję i wspaniałą atmosferę.

Ogromną rolę w życiu społeczności szkolnej odgrywają rodzice, którzy pomagają organizować ważne uroczystości. Ich reprezentantami byli: Przewodniczący Rady Rodziców Ryszard Skawski, Stanisław Załuska, Sławomir Dmochowski i obecna Przewodnicząca - pani Dorota Śliwińska

Na koniec części oficjalnej uroczystości zebrani obejrzeli przygotowany przez panią Anetę Grądzką program artystyczny w wykonaniu uczniów. Słuchając wierszy i piosenek przenieśliśmy się myślami do krainy wspomnień. Uczniowie klas technikum gastronomicznego zaprezentowali się w kelnerskim pokazie synchronicznym, który przygotowywała pani Małgorzata Jaźwińska. Nasze szkolne cheerleaderki pokazały swoje umiejętności w układzie choreograficznym opracowanym przez panią Izabelę Dembińską. Swój wkład w część artystyczną mieli również absolwenci: pięknie śpiewające Patrycja Jakubiak i Michalina Pieńkowska oraz tańczący walca wiedeńskiego z Pauliną Ponichterą - Karol Płocha

Jubileusz naszej szkoły był wspaniałym wydarzeniem i cudownym, przeżyciem dla wszystkich gości, nauczycieli, uczniów i absolwentów. Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne jubileusze!

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.